EP narių lyčių pusiausvyra: 2019

2019 m. Europos Parlamento rinkimų rezultatus ir savo sudėties projekciją Europos Parlamentas paskelbs 2019 m. gegužės 26 d. ES ir nacionalines vietų projekcijas parengs Parlamento rangovas – bendrovė „Kantar“ – visapusiškai atsižvelgdamas į nacionalinius rinkimų įstatymus. Europos masto apžvalga bus pirmoji bendra projekcija, kurioje bus pateikiami apibendrinti frakcijų rodikliai, pagrįsti kadenciją baigiančio Parlamento struktūra. Turimi duomenys bus skelbiami laipsniškai baigiantis balsavimui valstybėse narėse. Projekcija bus atnaujinama, kol balsavimas baigsis visose valstybėse narėse, o nacionalinės rinkimų tarnybos paskelbs galutinius rezultatus.

Be to, gegužės 26 d. pavakarę atskiroms šalims skirtuose puslapiuose bus paskelbti šalių, kuriose balsavimas jau bus pasibaigęs, rinkimų rezultatai pagal nacionalines partijas ir frakcijas, informacija apie tai, kiek procentų balsų ir vietų jos gavo, bei nacionalinių rinkimų tarnybų pateikti duomenys apie rinkėjų aktyvumą. Balsavimui ES valstybėse narėse artėjant į pabaigą, atskiroms šalims skirti puslapiai bus pildomi ir atnaujinami.

Kas yra projekcija? Europos Parlamento projekcija – tai preliminarus jos sudėties pasibaigus rinkimams planas. Kadangi ES šalyse balsuojama skirtingu metu, kiekviena projekcija rinkimų vakarą bus grindžiama prieinamų duomenų deriniu, pradedant neoficialiais rinkimų duomenimis, pvz., balsavusiųjų apklausomis ar valstybėse narėse skelbiamais preliminariais vertinimais, baigiant oficialiais rinkimų konkrečioje šalyje rezultatais. Valstybių narių duomenys nepriklausomai nuo kategorijos bus skelbiami tik kai jose bus pasibaigęs balsavimas. Bendrovė „Kantar“, Parlamento rangovas rinkimų metu, nacionalinius rezultatus esamoms frakcijoms paskirsto atsižvelgdamas į kiekvienos šalies rinkimų įstatymą. Taip parengiama galutinio vietų paskirstymo Europos Parlamente projekcija. Kadangi būsima išrinktojo Parlamento ir jo frakcijų sudėtis nepaaiškės iki 2019 m. liepos mėn. įvyksiančio steigiamojo posėdžio, Parlamento sudėties projekcija grindžiama kadenciją baigiančio Parlamento struktūra.

Kas yra „kiti“? Parlamento sudėties projekcija grindžiama kadenciją baigiančio Parlamento ir jo frakcijų struktūra, nedarant poveikio naujojo Parlamento sudėčiai per jo steigiamąjį posėdį, kuris įvyks 2019 m. liepos mėn. Šiuo metu Parlamente atstovaujamos nacionalinės partijos priklausys tai pačiai frakcijai, kaip ir kadenciją baigiančiame Parlamente. Šiuo metu Europos Parlamente neatstovaujamos, tačiau kuriai nors pripažintai Europos politinei partijai jau priklausančios nacionalinės partijos įsilies į frakciją, su kuria yra susijusi minėtoji Europos politinė partija. Nacionalinės partijos, kurios šiuo metu nėra atstovaujamos Europos Parlamente ir kurios nėra oficialiai susijusios su kuria nors pripažinta Europos politine partija, priskiriamos „kitų“ kategorijai, nedarant poveikio jų politinei krypčiai. Pokyčiai, susiję su nacionalinės partijos priskyrimu frakcijai (arba su sprendimu nebepriklausyti „kitų“ kategorijai ir prisijungti prie frakcijos), bus įgyvendinti tik Parlamento tarnyboms gavus rašytinį patvirtinimą. Kadangi galimybių iš anksto numatyti, prie kurių frakcijų bus jungiamasi, nėra, grafiniame bendros vietų projekcijos išdėstyme šios kategorijos atstovai lygiomis dalimis paskirstomi posėdžių salės kairėje ir dešinėje pusėse.


Sužinokite, kaip vyksta Europos Parlamento rinkimai
Atsisiųsti ir dalytis
Atsisiųsti grafiką