Naujausi rezultatai - 2019-05-27

Paskutinis atnaujinimas 00:20 - Valstybių skaičius: 27

2019-05-27 - 00:18
Visi laikai pateikiami GMT+2

Europos Parlamentas 2019–2024 m. Preliminarūs rezultatai

Politinės frakcijos Vietų skaičius
ELP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 180
S&D - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 152
ALDE&R - Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija + Renaissance + USR PLUS 105
Žalieji/ELA - Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 67
EKR - Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 61
ENF - Tautų ir laisvės Europos frakcija 57
EFDD - Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija 54
GUE/NGL - Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 38
NI - Nepriklausomi nariai 7
Kiti - Išrinkti nauji Parlamento nariai, nepriklausantys jokiai buvusios kadencijos Parlamento frakcijai 30
Iš viso vietų

Politinės grupės Europos Parlamente

  • ELP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
  • S&D - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
  • EKR - Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
  • ALDE&R - Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija + Renaissance + USR PLUS
  • GUE/NGL - Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
  • Žalieji/ELA - Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
  • EFDD - Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija
  • ENF - Tautų ir laisvės Europos frakcija
  • NI - Nepriklausomi nariai
  • Kiti - Išrinkti nauji Parlamento nariai, nepriklausantys jokiai buvusios kadencijos Parlamento frakcijai

Vadovaujantis Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, nuo 2009 m. frakciją sudaro mažiausiai 25 Parlamento nariai, išrinkti bent septyniose valstybėse narėse.

Europos Parlamento sudėtis pagal prieinamus išankstinius arba galutinius nacionalinius rezultatus, paskelbtus pasibaigus balsavimui visose valstybėse narėse, remiantis kadenciją baigiančio Parlamento struktūra.

Šaltinis: Europos Parlamentas, bendradarbiaujant su „Kantar“

Slovakija

Rezultatų tipas:

Apytikriai rezultatai: Apskaičiavimas, nustatytas „Kantar“ remiantis prieinamais nacionaliniais skaičiavimais arba valstybėje narėje paskelbtais ir publikuotais apklausų duomenimis pasibaigus balsavimui, remiantis žinomais ir patikimais nacionaliniais apklausų institutais.

Projekcija: Europos Parlamento projekcija yra jo sudėties, kurią nulemia rinkimų rezultatai, apytikris apskaičiavimas, nustatytas „Kantar“ remiantis prieinamais rezultatais, apytikriais skaičiavimais arba valstybėse narėse paskelbtais apklausų duomenimis pasibaigus balsavimui. Be išankstinių nuostatų dėl naujai išrinkto Parlamento sudėties, projekcija remiasi kadenciją baigiančio Parlamento struktūra.

Preliminarūs rezultatai: Europos Parlamento sudėtis pagal prieinamus išankstinius arba galutinius nacionalinius rezultatus, paskelbtus pasibaigus balsavimui visose valstybėse narėse, remiantis kadenciją baigiančio Parlamento struktūra.

Preliminarūs rezultatai: Pirmieji rezultatai, pristatyti už rinkimus valstybėje narėje atsakingos įstaigos pagal suskaičiuotų balsų procentinę dalį.

Galutiniai rezultatai: Oficialios už rinkimus atsakingos įstaigos valstybėje narėje paskelbti rezultatai suskaičiavus visus balsus.

Oficialūs rezultatai: Galutiniai rezultatai, paskelbti oficialios už rinkimus atsakingos įstaigos ir patvirtinti nacionalinės teisėkūros institucijos.

Steigiamoji sesija: Naujai išrinkto Europos Parlamento oficialiai paskelbti rezultatai, patikrinus naujai išrinktų EP narių įgaliojimus.

Šaltinis: Europos Parlamentas, bendradarbiaujant su „Kantar“

Atsisiųsti ir dalytis
Atsisiųsti grafiką